Leta 1990 pa prevzame posestvo od očeta, hči Zdenka poročena Avguštin z možem Miranom. Postavljena strategija je ob vedno večjem povpraševanju po vinu bila zelo enostavna – povečati količine vina kakor tudi dvigniti njegovo kakovost. Odločila sta se za obnovo obstoječih trt in nov nasad, sort Laški rizling, Sauvignon, Chardonnay, Modri Pinot, Rumeni Muškat in Sivi Pinot, vsega skupaj deset tisoč trt. Obnova vinograda je zahtevala tudi prehod iz teras v vertikalo. Nabor trt nam je omogočil, da smo se priključili konzorciju Ritoznojčan in k pridelavi visoko kakovostnega vina RITOZNOJČAN PTP.